Om Outlab

Outlab er et natursocialt udviklingscenter i Kongernes Nordsjælland, beliggende i bunden af Nejede Vesterskov. 


Stedet ledes af Mijamaya Holmø Sonne, der altid har brugt naturen til at skabe øget trivsel – både privat og professionelt. Mijamaya er uddannet yogalærer og coach, hun bruger naturen terapeutisk. Hun og har i mange år arbejdet med sårbare målgrupper med fokus på øget trivsel.


Outlab startede som natursocialt udviklingscenter i 2013 for sårbare unge og unge med diagnoser bl.a. fra målgruppen af unge med Autismespektrumforstyrrelse (ASF) . Dette i samarbejde med flere jobcentre. 

Gennem samskabende processer og recovery tænkning, i meningsfulde positive fællesskaber, skabtes Outlab Ungeindsats, som var værdiskabelse for sårbare unge i naturens rekreative rum. Mange jobcentre har hentet deres indsatser hjem og derfor stoppede det daværende “Ungeindsatsen” i 2017.

Visionen har altid været at skabe fred i mennesker og mellem mennesker i naturens fantastiske rammer.


Vi er natur


Genetisk er vi opvokset i naturen. Det er her vi hører til og her hvor vores livsnødvendige luft renses. I en tid med mange skærme, der dag for dag fortæller os alt muligt andet, kan man nemt distanceres fra vores naturlige ophav. Men heldigvis skal du bare en tur i skoven for at mærke, hvor du hører til. 

 

”Se dybt ind i naturen, og så vil du forstå alting bedre.” – Albert Einstein

“Naturen haster aldrig, men alt er gennemført” – Lao Tzu.

 

Kontakt Mijamaya klik her